Consulting services on Tax Issue and application of IFRS

March 21st – Consulting services on Tax Issue and application of IFRS, organized by BDO Academy, will be held at Forum.

BDO-AkademijaTijekom savjetovanja će se razmijeniti mišljenja i podijeliti savjeti kako uspješno savladati sve promjene koje donose novi porezni zakoni i primjena Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja te kako iste integrirati u poslovanje.

Na savjetovanju će biti obuhvaćene teme Porez na dodanu vrijednost (aktualnosti i promjene u 2018., posebnosti PDV-a za zadnje obračunsko razdobolje i popis imovine i obveza s aspekta PDV-a), zatim Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza (usklađenje s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2016/2258 u pogledu pristupa poreznih tijela informacijama o sprječavanju pranja novca, pristup informacijama koje se odnose na dubinsku analizu i na stvarnog vlasnika i registar stvarnih vlasnika), Porez na dobit (aktualnosti u 2018. – izmjene i dopuna Zakona o porezu na dobit, vrijednosna usklađenja i otpisi potraživanja, utvrđivanje i obračun poreza po odbitku i porezni tretman statusnih promjena), Porez na dohodak (aktualnosti u 2018. – izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak, korištenje poreznih prava kod godišnjeg obračuna poreza na dohodak, porezni tretman i obračun primitka u naravi), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (porezni tretman stjecanja vlasništva rabljenih motornih vozila do 31. prosinca 2017., prijenos vlasništva rabljenih motornih vozila od 1. siječnja 2018.), Ulaganja u nekretnine sukladno zahtjevima HSFI-a 7 i MRS-a 40 (računovodstveno motrište klasifikacije nekretnina i utvrđivanja njihove vrijednosti) te Računovodstveni, operativni i financijski izazovi kod prijelaza na MSFI 16 (opseg primjene MSFI 16 i izuzeća od primjene, jedinstveni model za najmoprimce, promjene u bilanci i promjene u računu dobiti i gubitka).

Dodatne informacije o savjetovanju, predavačima i prijavi možete dobiti putem e-maila bdo-akademija@bdo.hr ili na telefon 01/4093-391.

ORGANIZING AN EVENT?

Send us your request!
Website
Grad
In agreement with the norms of General Data Protection Regulation (GDPR) we ask your acceptance to process your personal data.


Your personal data will be protected in accordance with the Regulation, but in case you want to have more information about the way we proceed with your data, please read our Privacy Norms.
FORUM Zagreb Congress Centre
RORAIMA 5 d.o.o.
OIB 31324250496 / MB 2743396
ID HR-B-01-31324250496
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb
Tel: +385 1 286-7777
Fax: +385 1 286-7770
Follow us

Contact us

perm_identity
email
mode_edit
Website
Grad

FORUM Zagreb Congress Centre
To top