Javna nabava

31. siječnja – Osnovni koraci kroz provedbu postupaka javne nabave – za početnike

javna nabava educa savjetovanjePočetnik ste u javnoj nabavi? Imate Certifikat iz područja javne nabave ali niste sudjelovali u provođenju postupaka javne nabave ili niste još pohađali izobrazbu za dobivanje Certifikata i povrh drugih poslova morate još brinuti da postupate po odredbama Zakona o javnoj nabavi?

Na praktičnoj jednodnevnoj radionici u manjoj grupi proći ćete kroz ključne faze postupka javne nabave i dobiti ćete “šprance” obrazaca!

Upoznati ćete se s osnovnim propisima i pravilima u svezi Dokumentacije o nabavi od opisa predmeta nabave, podjele na grupe, tehničkih specifikacija, osnova za isključenje i kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta te osnovnim pravilima i institutima zakona o javnoj nabavi (ESPD obrazac, pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda, sastavljanje Zapisnika i donošenje odluka naručitelja kao i njihov učinak te sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma), sve uz pozivanje na relevantnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i konkretne primjere iz prakse.

Pohađanjem Programa usavršavanja stječe se 8 bodova za obnovu certifikata u području javne nabave.

Prijaviti se možete ovdje.

Kongresni centar FORUM Zagreb
RORAIMA 5 d.o.o.
za usluge i turistička agencija
OIB 31324250496 / MB 2743396
ID HR-B-01-31324250496
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb
Tel: +385 1 286-7777
Fax: +385 1 286-7770
Pratite nas i na:
Kongresni centar FORUM Zagreb
Na vrh