Aktualnosti u poslovanju dječjih vrtića

11.09. – Seminar u organizaciji EDUS-INFO

Pozivamo Vas na interaktivni praktikum u organizaciji pravnog portala EDUS-INFO.

TEME:

1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA DJEČJIH VRTIĆA ZA VRIJEME I NAKON POSEBNIH OKOLNOSTI

 • zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme – pravni okvir, provedba natječaja, trajanje i način prestanka radnog odnosa za određeno vrijeme, prava radnika
 • raspored radnog vremena i mjesečni fond sati
 • nejednaki raspored radnog vremena
 • skraćeno radno vrijeme
 • prekovremeni rad; zakonska ograničenja prekovremenog rada
 • organiziranje rada u smjenama i timovima
 • rad od kuće; troškovi, sredstva za rad, ostala sporna pitanja
 • odluka o korištenju godišnjih odmora, plaćenog i neplaćenog dopusta
 • vođenje evidencije radnog vremena za vrijeme i nakon posebnih okolnosti
 • ponuda ugovora s izmijenjenim uvjetima; otkazi ugovora o radu; isplata otpremnine
 • smanjenje plaća, naknada i ostalih materijalnih prava – pravni okvir
 • naknada plaće za sate zastoja u radu bez krivnje radnika
 • ovrha na plaći i novčanim sredstvima za vrijeme i nakon posebnih okolnosti
 • zaštita na radu i zdravstvena zaštita zaposlenika u posebnim okolnostima

2. PRAVNI OKVIR POSLOVANJA DJEČJIH VRTIĆA – OPĆI I OSTALI AKTI I ODLUKE ŠTO SU IH OBVEZNI DONIJETI DJEČJI VRTIĆI

 • statut – obveza usklađenja s najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama
 • pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – najčešće uočene nepravilnosti
 • pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga – najčešće uočene nepravilnosti
 • pravilnik o radu – postupak i način donošenja, objava i stupanje na snagu
 • akt jednostavne nabave i ostale procedure vezane uz nabavu roba, radova i usluga
 • sukob interesa – izjava
 • pravilnik o pravu na pristup informacijama; službenik za informiranje
 • pravilnik (odluka) o zaštiti i obradi osobnih podataka; odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka i ostalih odgovornih osoba sukladno čl. 29. Zakona o radu
 • pravilnik o zaštiti arhivskog i dokumentarnog gradiva izvan arhiva s popisima i rokovima čuvanja dokumentacije – obveza usklađenja s novim Zakonom o arhivskom gradivu
 • donošenja pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe – rokovi za donošenje i imenovanje
 • akti vezani  uz područje uredskog poslovanja
 • akti vezani uz područje zaštite na radu, zaštite od požara i održivo gospodarenje otpadom
 • ostali akti, odluke i procedure što su ih obvezni donijeti dječjih vrtići u skladu posebnim zakonima i podzakonskim aktima

Osobitosti EDUS-INFO pravnih praktikuma:

 • Postavljanje pitanja predavačici unaprijed putem prijavnice
 • Aktivno sudjelovanje u raspravi
 • Materijale s praktikuma polaznici će dobiti na email

COVID-19 i mjere opreza:

Zaštitne maske za sve sudionike praktikuma
Veličina dvorane i raspored sjedenja prilagođen održavanju praktikuma
Dezinfekcijska sredstva

Prijaviti se možete ovdje.

Kongresni centar FORUM Zagreb
RORAIMA 5 d.o.o.
za usluge i turistička agencija
OIB 31324250496 / MB 2743396
ID HR-B-01-31324250496
Radnička cesta 50 - centar Green Gold
10000 Zagreb
Tel: +385 1 286-7777
Fax: +385 1 286-7770
Pratite nas i na:
Kongresni centar FORUM Zagreb
Na vrh